Seminaria

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu we wrześniu 2014 roku zorganizował kampanię informacyjną dot. sześciomiesięcznych konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Jednym z elementów kampanii było zorganizowanie czterech seminariów informacyjnych w miastach regionu wodnego Warty: Poznaniu (09.09.), Pile (11.09.), Koninie (29.09.) i Częstochowie (30.09.), w których uczestnictwo było bezpłatne. W seminariach wzięło udział ok. 200 osób reprezentujących organy administracji samorządowej, rządowej, użytkowników wód oraz organizacji pozarządowych.

Podczas każdego ze spotkań przedstawiono zakres terytorialny i opis działań RZGW w Poznaniu w zakresie procedury udziału społeczeństwa przy opracowywaniu aktualizacji Planu gospodarowaniu wodami na obszarze dorzecza Odry oraz obowiązujący Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r., nr 40, poz. 451). Ponadto przedstawiono MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry – jako materiał źródłowy aktualizacji Planu gospodarowania wodami. Dodatkowo uczestnicy zostali poinformowani o wybranych pracach planistycznych w regionie wodnym Warty wspomagające osiąganie dobrego stanu wód, czyli m.in. o warunkach korzystania z wód regionu wodnego oraz wybranych zlewni. Dla każdego ze spotkań przewidziano czas na dyskusję podczas, której uczestnicy seminariów zadawali pytania prelegentom na nurtujące ich zagadnienia i problemy związane z planowaniem w gospodarowaniu wodami.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w seminariach informacyjnych.

Jednocześnie zapraszam do aktywnego udziału w sześciomiesięcznych konsultacjach społecznych dotyczących projektu Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy Odry, które prowadzone są w okresie od 25 listopada 2014 r. do 26 maja 2015 r. W ramach prowadzonych konsultacji zorganizowane zostaną regionalne fora wodne o charakterze informacyjno-konsultacyjnym, w których udział będzie bezpłatny. Więcej informacji na temat Regionalnych forów wodnych dostępnych jest tutaj.